Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

συμπληρωματικά άρθρα

Στα πλαίσια του αντιρατσιστικού νόμου η κυβέρνησις θέσπισε συμπληρωματικά και τα κάτωθι 2 άρθρα:

1ον: όποιος 'Ελλην στην καταγωγή αγοράζει από παντοπωλεία και αλυσίδες υπεραγορών (σούπερ μάρκετς) τρόφιμα μόνο για την οικογένειά του, δηλαδή μόνο για Έλληνες, αυτόματα θα υπόκειται στον αντιρατσιστικό νόμο. Δια τούτο επιβάλλεται ποσόστωση 20% επί των πάσης φύσεως αγορών οι οποίες και θα δίδονται προς αλλοδαπούς.

2ον: επιβάλλεται ποσόστωση 25% υπέρ των αλλοδαπών καί στις πολύτεκνες οικογένειες ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή, οικογένεια ελληνικής καταγωγής δεν δύναται να γεννά τέκνα μόνο ελληνικής καταγωγής διότι τούτο υπόκειται στον αντιρατσιστικό νόμο. Θα πρέπει τουλάχιστον το 25% των γεννηθέντων τέκνων να προέρχεται από αλλοδαπούς (π.χ. σε μία οικογένεια με 4 τέκνα το 1 θα πρέπει να προκύπτει από συνουσία με αλλοδαπό, σε οικογένεια με 8 τέκνα τα 2  κ.ο.κ.)


εκ της Κομαντατούρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου